Ποιες οι διαφορές μεταξύ μιας Κρίσης Πανικού και μιας Κρίσης Άγχους;

"Μια μέρα ο φόβος χτύπησε την πόρτα, το θάρρος σηκώθηκε και πήγε να ανοίξει και είδε πως δεν υπήρχε κανείς" 
Martin Luther King